כל הופעות

שם ההצגהתאריךמקום
שברי לוחותיב תמוז תשע"ח (‏2018/‏06/‏25)
20:30
אספקלריא שטנר 3 ירושלים להזמנת כרטיסים
למידע על ההצגה
תהיי יפה ותשתקייג תמוז תשע"ח (‏2018/‏06/‏26)
20:30
אספקלריא שטנר 3 ירושלים להזמנת כרטיסים
למידע על ההצגה
איזו מדינה ?!טו תמוז תשע"ח (‏2018/‏06/‏28)
20:30
אספקלריא שטנר 3 ירושלים להזמנת כרטיסים
למידע על ההצגה
שברי לוחותכה תמוז תשע"ח (‏2018/‏07/‏08)
20:30
אספקלריא שטנר 3 ירושלים להזמנת כרטיסים
למידע על ההצגה
יהודי ביערכז תמוז תשע"ח (‏2018/‏07/‏10)
12:00
אספקלריא שטנר 3 ירושלים להזמנת כרטיסים
למידע על ההצגה
תלושכז תמוז תשע"ח (‏2018/‏07/‏10)
20:30
אספקלריא שטנר 3 ירושלים להזמנת כרטיסים
למידע על ההצגה
שברי לוחותג אב תשע"ח (‏2018/‏07/‏15)
20:30
אספקלריא שטנר 3 ירושלים להזמנת כרטיסים
למידע על ההצגה
יהודי ביערה אב תשע"ח (‏2018/‏07/‏17)
20:30
אספקלריא שטנר 3 ירושלים להזמנת כרטיסים
למידע על ההצגה
יהודי ביערז אב תשע"ח (‏2018/‏07/‏19)
12:00
אספקלריא שטנר 3 ירושלים להזמנת כרטיסים
למידע על ההצגה
שברי לוחותיד אב תשע"ח (‏2018/‏07/‏26)
20:30
אספקלריא שטנר 3 ירושלים להזמנת כרטיסים
למידע על ההצגה
שלום עולמיםיז אב תשע"ח (‏2018/‏07/‏29)
20:30
בית מזיא רחוב מסילת ישרים 18 ירושלים להזמנת כרטיסים
למידע על ההצגה
שברי לוחותיט אב תשע"ח (‏2018/‏07/‏31)
20:30
בית מזיא רחוב מסילת ישרים 18 ירושלים להזמנת כרטיסים
למידע על ההצגה