כל הופעות

שם ההצגהתאריךמקום
שלום עולמיםיב אלול תשע"ז (‏2017/‏09/‏03)
20:30
בית מזיא מסילת ישרים 18 ירושלים להזמנת כרטיסים
למידע על ההצגה
תלושיד אלול תשע"ז (‏2017/‏09/‏05)
16:30
אספקלריא שטנר 3 ירושלים להזמנת כרטיסים
למידע על ההצגה
בולדוזריד אלול תשע"ז (‏2017/‏09/‏05)
20:30
אספקלריא שטנר 3 ירושלים להזמנת כרטיסים
למידע על ההצגה
שלום עולמיםיד אלול תשע"ז (‏2017/‏09/‏05)
20:30
בית מזיא מסילת ישרים 18 ירושלים להזמנת כרטיסים
למידע על ההצגה
תלושטו אלול תשע"ז (‏2017/‏09/‏06)
16:30
אספקלריא שטנר 3 ירושלים להזמנת כרטיסים
למידע על ההצגה
המלבושיט אלול תשע"ז (‏2017/‏09/‏10)
20:30
בית מזיא מסילת ישרים 18 ירושלים להזמנת כרטיסים
למידע על ההצגה
המלבושכ אלול תשע"ז (‏2017/‏09/‏11)
20:30
בית מזיא מסילת ישרים 18 ירושלים להזמנת כרטיסים
למידע על ההצגה
תלושכא אלול תשע"ז (‏2017/‏09/‏12)
16:30
אספקלריא שטנר 3 ירושלים להזמנת כרטיסים
למידע על ההצגה
המלבושכא אלול תשע"ז (‏2017/‏09/‏12)
20:30
בית מזיא מסילת ישרים 18 ירושלים להזמנת כרטיסים
למידע על ההצגה
בודד ברשתכא אלול תשע"ז (‏2017/‏09/‏12)
21:00
אספקלריא שטנר 3 ירושלים להזמנת כרטיסים
למידע על ההצגה
יהודי ביערכב אלול תשע"ז (‏2017/‏09/‏13)
20:30
אספקלריא שטנר 3 ירושלים להזמנת כרטיסים
למידע על ההצגה
שלום עולמיםכו אלול תשע"ז (‏2017/‏09/‏17)
20:30
בית מזיא מסילת ישרים 18 ירושלים להזמנת כרטיסים
למידע על ההצגה
אי - זוגיכח אלול תשע"ז (‏2017/‏09/‏19)
20:30
אספקלריא שטנר 3 ירושלים להזמנת כרטיסים
למידע על ההצגה
יהודי ביערכט אלול תשע"ז (‏2017/‏09/‏20)
20:30
אספקלריא שטנר 3 ירושלים להזמנת כרטיסים
למידע על ההצגה
שלום עולמיםה תשרי תשע"ח (‏2017/‏09/‏25)
20:30
בית מזיא מסילת ישרים 18 ירושלים להזמנת כרטיסים
למידע על ההצגה
ארבעה אבות ו תשרי תשע"ח (‏2017/‏09/‏26)
20:30
אספקלריא שטנר 3 ירושלים להזמנת כרטיסים
למידע על ההצגה
המלבושו תשרי תשע"ח (‏2017/‏09/‏26)
21:30
ז'ראר בכר בצלאל 11 ירושלים להזמנת כרטיסים
למידע על ההצגה