כל הופעות

שם ההצגהתאריךמקום
שלום עולמיםכג אייר תשע"ח (‏2018/‏05/‏08)
20:30
בית מזיא רחוב מסילת ישרים 18 ירושלים להזמנת כרטיסים
למידע על ההצגה
תלושכה אייר תשע"ח (‏2018/‏05/‏10)
12:00
אספקלריא שטנר 3 ירושלים להזמנת כרטיסים
למידע על ההצגה
איזו מדינה ?!כה אייר תשע"ח (‏2018/‏05/‏10)
20:30
אספקלריא שטנר 3 ירושלים להזמנת כרטיסים
למידע על ההצגה
ארבעה אבותא סיון תשע"ח (‏2018/‏05/‏15)
20:30
אספקלריא שטנר 3 ירושלים להזמנת כרטיסים
למידע על ההצגה
יהודי ביערג סיון תשע"ח (‏2018/‏05/‏17)
12:00
אספקלריא שטנר 3 ירושלים להזמנת כרטיסים
למידע על ההצגה
תלושג סיון תשע"ח (‏2018/‏05/‏17)
20:30
אספקלריא שטנר 3 ירושלים להזמנת כרטיסים
למידע על ההצגה
תלושו סיון תשע"ח (‏2018/‏05/‏20)
12:00
אספקלריא שטנר 3 ירושלים להזמנת כרטיסים
למידע על ההצגה
בודד ברשתח סיון תשע"ח (‏2018/‏05/‏22)
20:30
אספקלריא שטנר 3 ירושלים להזמנת כרטיסים
למידע על ההצגה
סוף הדרךי סיון תשע"ח (‏2018/‏05/‏24)
20:30
אספקלריא שטנר 3 ירושלים להזמנת כרטיסים
למידע על ההצגה
תהיי יפה ותשתקייג סיון תשע"ח (‏2018/‏05/‏27)
20:30
אספקלריא שטנר 3 ירושלים להזמנת כרטיסים
למידע על ההצגה
תלושכז סיון תשע"ח (‏2018/‏06/‏10)
20:30
אספקלריא שטנר 3 ירושלים להזמנת כרטיסים
למידע על ההצגה
איזו מדינה ?!כט סיון תשע"ח (‏2018/‏06/‏12)
20:30
אספקלריא שטנר 3 ירושלים להזמנת כרטיסים
למידע על ההצגה
סוף הדרךא תמוז תשע"ח (‏2018/‏06/‏14)
20:30
אספקלריא שטנר 3 ירושלים להזמנת כרטיסים
למידע על ההצגה
אי - זוגיו תמוז תשע"ח (‏2018/‏06/‏19)
20:30
אספקלריא שטנר 3 ירושלים להזמנת כרטיסים
למידע על ההצגה
תלושח תמוז תשע"ח (‏2018/‏06/‏21)
12:00
אספקלריא שטנר 3 ירושלים להזמנת כרטיסים
למידע על ההצגה
יהודי ביערח תמוז תשע"ח (‏2018/‏06/‏21)
20:30
אספקלריא שטנר 3 ירושלים להזמנת כרטיסים
למידע על ההצגה
יהודי ביעריא תמוז תשע"ח (‏2018/‏06/‏24)
20:30
אספקלריא שטנר 3 ירושלים להזמנת כרטיסים
למידע על ההצגה
תלושטו תמוז תשע"ח (‏2018/‏06/‏28)
20:30
אספקלריא שטנר 3 ירושלים להזמנת כרטיסים
למידע על ההצגה
תלושכ תמוז תשע"ח (‏2018/‏07/‏03)
12:00
אספקלריא שטנר 3 ירושלים להזמנת כרטיסים
למידע על ההצגה
סוף הדרךכ תמוז תשע"ח (‏2018/‏07/‏03)
20:30
אספקלריא שטנר 3 ירושלים להזמנת כרטיסים
למידע על ההצגה
יהודי ביערכב תמוז תשע"ח (‏2018/‏07/‏05)
20:30
אספקלריא שטנר 3 ירושלים להזמנת כרטיסים
למידע על ההצגה
יהודי ביערכז תמוז תשע"ח (‏2018/‏07/‏10)
12:00
אספקלריא שטנר 3 ירושלים להזמנת כרטיסים
למידע על ההצגה
תלושכז תמוז תשע"ח (‏2018/‏07/‏10)
20:30
אספקלריא שטנר 3 ירושלים להזמנת כרטיסים
למידע על ההצגה
יהודי ביערה אב תשע"ח (‏2018/‏07/‏17)
20:30
אספקלריא שטנר 3 ירושלים להזמנת כרטיסים
למידע על ההצגה
יהודי ביערז אב תשע"ח (‏2018/‏07/‏19)
12:00
אספקלריא שטנר 3 ירושלים להזמנת כרטיסים
למידע על ההצגה
יהודי ביערז אב תשע"ח (‏2018/‏07/‏19)
20:00
אספקלריא שטנר 3 ירושלים להזמנת כרטיסים
למידע על ההצגה
שלום עולמיםיז אב תשע"ח (‏2018/‏07/‏29)
20:30
בית מזיא רחוב מסילת ישרים 18 ירושלים להזמנת כרטיסים
למידע על ההצגה
המלבושיט אב תשע"ח (‏2018/‏07/‏31)
20:30
בית מזיא רחוב מסילת ישרים 18 ירושלים להזמנת כרטיסים
למידע על ההצגה