כל הופעות

שם ההצגהתאריךמקום
שברי לוחותח מרחשון תשע"ט (‏2018/‏10/‏17)
20:30
אספקלריא שטנר 3 ירושלים להזמנת כרטיסים
למידע על ההצגה
סוף הדרך יא מרחשון תשע"ט (‏2018/‏10/‏20)
21:00
אספקלריא שטנר 3 ירושלים להזמנת כרטיסים
למידע על ההצגה
תהיי יפה ותשתקייב מרחשון תשע"ט (‏2018/‏10/‏21)
18:30
אספקלריא שטנר 3 ירושלים להזמנת כרטיסים
למידע על ההצגה
שלום עולמיםיב מרחשון תשע"ט (‏2018/‏10/‏21)
20:30
בית מזיא רחוב מסילת ישרים 18 ירושלים להזמנת כרטיסים
למידע על ההצגה
תלושיד מרחשון תשע"ט (‏2018/‏10/‏23)
20:30
אספקלריא שטנר 3 ירושלים להזמנת כרטיסים
למידע על ההצגה
אי - זוגייח מרחשון תשע"ט (‏2018/‏10/‏27)
21:00
אספקלריא שטנר 3 ירושלים להזמנת כרטיסים
למידע על ההצגה
יהודי ביערכב מרחשון תשע"ט (‏2018/‏10/‏31)
20:30
אספקלריא שטנר 3 ירושלים להזמנת כרטיסים
למידע על ההצגה
המלבושכה מרחשון תשע"ט (‏2018/‏11/‏03)
21:00
זראר בכר רחוב בצלאל 11 ירושלים להזמנת כרטיסים
למידע על ההצגה
איזו מדינה ?!כח מרחשון תשע"ט (‏2018/‏11/‏06)
20:30
אספקלריא שטנר 3 ירושלים להזמנת כרטיסים
למידע על ההצגה
שברי לוחותב כסלו תשע"ט (‏2018/‏11/‏10)
21:00
אספקלריא שטנר 3 ירושלים להזמנת כרטיסים
למידע על ההצגה
סוף הדרךה כסלו תשע"ט (‏2018/‏11/‏13)
20:30
אספקלריא שטנר 3 ירושלים להזמנת כרטיסים
למידע על ההצגה
תלושו כסלו תשע"ט (‏2018/‏11/‏14)
20:30
אספקלריא שטנר 3 ירושלים להזמנת כרטיסים
למידע על ההצגה
אי - זוגיח כסלו תשע"ט (‏2018/‏11/‏16)
10:00
אספקלריא שטנר 3 ירושלים להזמנת כרטיסים
למידע על ההצגה
ארבעה אבותיב כסלו תשע"ט (‏2018/‏11/‏20)
20:30
אספקלריא שטנר 3 ירושלים להזמנת כרטיסים
למידע על ההצגה
יהודי ביעריג כסלו תשע"ט (‏2018/‏11/‏21)
20:30
אספקלריא שטנר 3 ירושלים להזמנת כרטיסים
למידע על ההצגה
שברי לוחותטז כסלו תשע"ט (‏2018/‏11/‏24)
21:00
אספקלריא שטנר 3 ירושלים להזמנת כרטיסים
למידע על ההצגה
שברי לוחותכג כסלו תשע"ט (‏2018/‏12/‏01)
21:00
אספקלריא שטנר 3 ירושלים להזמנת כרטיסים
למידע על ההצגה
תלושכו כסלו תשע"ט (‏2018/‏12/‏04)
20:30
אספקלריא שטנר 3 ירושלים להזמנת כרטיסים
למידע על ההצגה
הקמצן שהפך לקבצןכז כסלו תשע"ט (‏2018/‏12/‏05)
12:00
אספקלריא שטנר 3 ירושלים להזמנת כרטיסים
למידע על ההצגה
בודד ברשתכז כסלו תשע"ט (‏2018/‏12/‏05)
20:30
אספקלריא שטנר 3 ירושלים להזמנת כרטיסים
למידע על ההצגה
שלום עולמיםל כסלו תשע"ט (‏2018/‏12/‏08)
21:00
זראר בכר רחוב בצלאל 11 ירושלים להזמנת כרטיסים
למידע על ההצגה
שלום עולמיםב טבת תשע"ט (‏2018/‏12/‏10)
20:30
גבעת שמואל היכל התרבות להזמנת כרטיסים
למידע על ההצגה
תהיי יפה ותשתקיג טבת תשע"ט (‏2018/‏12/‏11)
20:30
אספקלריא שטנר 3 ירושלים להזמנת כרטיסים
למידע על ההצגה
תלושד טבת תשע"ט (‏2018/‏12/‏12)
20:30
אספקלריא שטנר 3 ירושלים להזמנת כרטיסים
למידע על ההצגה
שברי לוחותז טבת תשע"ט (‏2018/‏12/‏15)
21:00
אספקלריא שטנר 3 ירושלים להזמנת כרטיסים
למידע על ההצגה
יהודי ביערט טבת תשע"ט (‏2018/‏12/‏17)
20:25
אספקלריא שטנר 3 ירושלים להזמנת כרטיסים
למידע על ההצגה
יהודי ביערי טבת תשע"ט (‏2018/‏12/‏18)
12:00
אספקלריא שטנר 3 ירושלים להזמנת כרטיסים
למידע על ההצגה
יהודי ביערי טבת תשע"ט (‏2018/‏12/‏18)
20:30
אספקלריא שטנר 3 ירושלים להזמנת כרטיסים
למידע על ההצגה
המלבושיד טבת תשע"ט (‏2018/‏12/‏22)
21:00
בית מזיא רחוב מסילת ישרים 18 ירושלים להזמנת כרטיסים
למידע על ההצגה
איזו מדינה ?!יז טבת תשע"ט (‏2018/‏12/‏25)
20:30
אספקלריא שטנר 3 ירושלים להזמנת כרטיסים
למידע על ההצגה
ארבעה אבותכ טבת תשע"ט (‏2018/‏12/‏28)
10:00
אספקלריא שטנר 3 ירושלים להזמנת כרטיסים
למידע על ההצגה