כל הופעות

שם ההצגהתאריךמקום
שלום עולמיםכג כסלו תשע"ח (‏2017/‏12/‏11)
20:30
בית מזיא רחוב מסילת ישרים 18 ירושלים להזמנת כרטיסים
למידע על ההצגה
תהיי יפה ותשתקיכד כסלו תשע"ח (‏2017/‏12/‏12)
20:30
אספקלריא שטנר 3 ירושלים להזמנת כרטיסים
למידע על ההצגה
הקמצן שהפך לקבצןכו כסלו תשע"ח (‏2017/‏12/‏14)
18:00
אולם פיס קרני שומרון להזמנת כרטיסים
למידע על ההצגה
הקמצן שהפך לקבצןכז כסלו תשע"ח (‏2017/‏12/‏15)
10:30
אולם נריה להזמנת כרטיסים
למידע על ההצגה
שלום עולמיםכח כסלו תשע"ח (‏2017/‏12/‏16)
21:00
בית מזיא רחוב מסילת ישרים 18 ירושלים להזמנת כרטיסים
למידע על ההצגה
הדרך ללב של ליביכט כסלו תשע"ח (‏2017/‏12/‏17)
16:00
אספקלריא שטנר 3 ירושלים להזמנת כרטיסים
למידע על ההצגה
סוף הדרךל כסלו תשע"ח (‏2017/‏12/‏18)
20:30
אספקלריא שטנר 3 ירושלים להזמנת כרטיסים
למידע על ההצגה
יהודי ביערב טבת תשע"ח (‏2017/‏12/‏20)
12:00
אספקלריא שטנר 3 ירושלים להזמנת כרטיסים
למידע על ההצגה
תלושב טבת תשע"ח (‏2017/‏12/‏20)
20:30
אספקלריא שטנר 3 ירושלים להזמנת כרטיסים
למידע על ההצגה
יהודי ביערח טבת תשע"ח (‏2017/‏12/‏26)
20:30
אספקלריא שטנר 3 ירושלים להזמנת כרטיסים
למידע על ההצגה
יהודי ביערט טבת תשע"ח (‏2017/‏12/‏27)
20:30
אספקלריא שטנר 3 ירושלים להזמנת כרטיסים
למידע על ההצגה
המלבושט טבת תשע"ח (‏2017/‏12/‏27)
20:30
בית ספר ברנקו וייס בית שמש להזמנת כרטיסים
למידע על ההצגה
יהודי ביערי טבת תשע"ח (‏2017/‏12/‏28)
12:00
אספקלריא שטנר 3 ירושלים להזמנת כרטיסים
למידע על ההצגה
בודד ברשתיב טבת תשע"ח (‏2017/‏12/‏30)
21:00
אספקלריא שטנר 3 ירושלים להזמנת כרטיסים
למידע על ההצגה
תלושיד טבת תשע"ח (‏2018/‏01/‏01)
12:00
אספקלריא שטנר 3 ירושלים להזמנת כרטיסים
למידע על ההצגה
תלושטו טבת תשע"ח (‏2018/‏01/‏02)
20:30
אספקלריא שטנר 3 ירושלים להזמנת כרטיסים
למידע על ההצגה
אי - זוגייט טבת תשע"ח (‏2018/‏01/‏06)
21:00
אספקלריא שטנר 3 ירושלים להזמנת כרטיסים
למידע על ההצגה
תלושכג טבת תשע"ח (‏2018/‏01/‏10)
20:30
אספקלריא שטנר 3 ירושלים להזמנת כרטיסים
למידע על ההצגה
שלום עולמיםכו טבת תשע"ח (‏2018/‏01/‏13)
21:00
בית מזיא רחוב מסילת ישרים 18 ירושלים להזמנת כרטיסים
למידע על ההצגה
איזו מדינה ?!כט טבת תשע"ח (‏2018/‏01/‏16)
20:30
אסםקלריא שטנר 3 ירושלים להזמנת כרטיסים
למידע על ההצגה
תלושא שבט תשע"ח (‏2018/‏01/‏17)
12:00
אספקלריא שטנר 3 ירושלים להזמנת כרטיסים
למידע על ההצגה
סוף הדרךא שבט תשע"ח (‏2018/‏01/‏17)
20:30
אספקלריא שטנר 3 ירושלים להזמנת כרטיסים
למידע על ההצגה
בולדוזרד שבט תשע"ח (‏2018/‏01/‏20)
21:00
אספקלריא שטנר 3 ירושלים להזמנת כרטיסים
למידע על ההצגה
שלום עולמיםז שבט תשע"ח (‏2018/‏01/‏23)
21:00
בית מזיא רחוב מסילת ישרים 18 ירושלים להזמנת כרטיסים
למידע על ההצגה
ארבעה אבותח שבט תשע"ח (‏2018/‏01/‏24)
20:30
אספקלריא שטנר 3 ירושלים להזמנת כרטיסים
למידע על ההצגה
המלבושיא שבט תשע"ח (‏2018/‏01/‏27)
21:00
בית מזיא רחוב מסילת ישרים 18 ירושלים להזמנת כרטיסים
למידע על ההצגה
בודד ברשתיח שבט תשע"ח (‏2018/‏02/‏03)
21:00
אספקלריא שטנר 3 ירושלים להזמנת כרטיסים
למידע על ההצגה
בולדוזרכא שבט תשע"ח (‏2018/‏02/‏06)
20:30
אספקלריא שטנר 3 ירושלים להזמנת כרטיסים
למידע על ההצגה
שלום עולמיםכח שבט תשע"ח (‏2018/‏02/‏13)
20:30
בית מזיא רחוב מסילת ישרים 18 ירושלים להזמנת כרטיסים
למידע על ההצגה
ארבעה אבותכט שבט תשע"ח (‏2018/‏02/‏14)
20:30
אספקלריא שטנר 3 ירושלים להזמנת כרטיסים
למידע על ההצגה
המלבושב אדר תשע"ח (‏2018/‏02/‏17)
21:00
בית מזיא רחוב מסילת ישרים 18 ירושלים להזמנת כרטיסים
למידע על ההצגה
איזו מדינה ?!ה אדר תשע"ח (‏2018/‏02/‏20)
20:30
אספקלריא שטנר 3 ירושלים להזמנת כרטיסים
למידע על ההצגה
תלושו אדר תשע"ח (‏2018/‏02/‏21)
12:00
אספקלריא שטנר 3 ירושלים להזמנת כרטיסים
למידע על ההצגה
שלום עולמיםט אדר תשע"ח (‏2018/‏02/‏24)
21:00
בית מזיא רחוב מסילת ישרים 18 ירושלים להזמנת כרטיסים
למידע על ההצגה
בודד ברשתכ אדר תשע"ח (‏2018/‏03/‏07)
20:30
אספקלריא שטנר 3 ירושלים להזמנת כרטיסים
למידע על ההצגה
סוף הדרךכג אדר תשע"ח (‏2018/‏03/‏10)
21:00
אספקלריא שטנר 3 ירושלים להזמנת כרטיסים
למידע על ההצגה
איזו מדינה ?!א ניסן תשע"ח (‏2018/‏03/‏17)
21:00
אספקלריא שטנר 3 ירושלים להזמנת כרטיסים
למידע על ההצגה
שלום עולמיםד ניסן תשע"ח (‏2018/‏03/‏20)
20:30
בית מזיא רחוב מסילת ישרים 18 ירושלים להזמנת כרטיסים
למידע על ההצגה
ליל הסדר של נועה'להה ניסן תשע"ח (‏2018/‏03/‏21)
17:00
אספקלריא שטנר 3 ירושלים להזמנת כרטיסים
למידע על ההצגה
ליל הסדר של נועה'להו ניסן תשע"ח (‏2018/‏03/‏22)
12:00
אספקלריא שטנר 3 ירושלים להזמנת כרטיסים
למידע על ההצגה
ליל הסדר של נועה'להו ניסן תשע"ח (‏2018/‏03/‏22)
17:00
אספקלריא שטנר 3 ירושלים להזמנת כרטיסים
למידע על ההצגה