כל הופעות

שם ההצגהתאריךמקום
ארבעה אבותיח מרחשון תשע"ח (‏2017/‏11/‏07)
20:30
אספקלריא שטנר 3 ירושלים להזמנת כרטיסים
למידע על ההצגה
תלושיט מרחשון תשע"ח (‏2017/‏11/‏08)
12:00
אספקלריא שטנר 3 ירושלים להזמנת כרטיסים
למידע על ההצגה
יהודי ביעריט מרחשון תשע"ח (‏2017/‏11/‏08)
20:30
אספקלריא שטנר 3 ירושלים להזמנת כרטיסים
למידע על ההצגה
המלבושכט מרחשון תשע"ח (‏2017/‏11/‏18)
21:00
בית מזיא רחוב מסילת ישרים 18 ירושלים להזמנת כרטיסים
למידע על ההצגה
בודד ברשתג כסלו תשע"ח (‏2017/‏11/‏21)
20:30
אספקלריא שטנר 3 ירושלים להזמנת כרטיסים
למידע על ההצגה
תלושד כסלו תשע"ח (‏2017/‏11/‏22)
12:00
אספקלריא שטנר 3 ירושלים להזמנת כרטיסים
למידע על ההצגה
שלום עולמיםח כסלו תשע"ח (‏2017/‏11/‏26)
20:30
בית מזיא רחוב מסילת ישרים 18 ירושלים להזמנת כרטיסים
למידע על ההצגה
תהיי יפה ותשתקיי כסלו תשע"ח (‏2017/‏11/‏28)
20:30
אספקלריא שטנר 3 ירושלים להזמנת כרטיסים
למידע על ההצגה
איזו מדינה ?!יא כסלו תשע"ח (‏2017/‏11/‏29)
20:30
אספקלריא שטנר 3 ירושלים להזמנת כרטיסים
למידע על ההצגה
איזו מדינה ?!יז כסלו תשע"ח (‏2017/‏12/‏05)
20:30
אספקלריא שטנר 3 ירושלים להזמנת כרטיסים
למידע על ההצגה
תלושיח כסלו תשע"ח (‏2017/‏12/‏06)
12:00
אספקלריא שטנר 3 ירושלים להזמנת כרטיסים
למידע על ההצגה
שלום עולמיםכג כסלו תשע"ח (‏2017/‏12/‏11)
20:30
בית מזיא רחוב מסילת ישרים 18 ירושלים להזמנת כרטיסים
למידע על ההצגה
המסע של ברהלהכו כסלו תשע"ח (‏2017/‏12/‏14)
12:00
אספקלריא שטנר 3 ירושלים להזמנת כרטיסים
למידע על ההצגה
שלום עולמיםכח כסלו תשע"ח (‏2017/‏12/‏16)
21:00
בית מזיא רחוב מסילת ישרים 18 ירושלים להזמנת כרטיסים
למידע על ההצגה
הדרך ללב של ליביכט כסלו תשע"ח (‏2017/‏12/‏17)
16:00
אספקלריא שטנר 3 ירושלים להזמנת כרטיסים
למידע על ההצגה
סוף הדרךל כסלו תשע"ח (‏2017/‏12/‏18)
20:30
אספקלריא שטנר 3 ירושלים להזמנת כרטיסים
למידע על ההצגה
יהודי ביערב טבת תשע"ח (‏2017/‏12/‏20)
12:00
אספקלריא שטנר 3 ירושלים להזמנת כרטיסים
למידע על ההצגה
תלושב טבת תשע"ח (‏2017/‏12/‏20)
20:30
אספקלריא שטנר 3 ירושלים להזמנת כרטיסים
למידע על ההצגה
יהודי ביערח טבת תשע"ח (‏2017/‏12/‏26)
20:30
אספקלריא שטנר 3 ירושלים להזמנת כרטיסים
למידע על ההצגה
יהודי ביערט טבת תשע"ח (‏2017/‏12/‏27)
20:30
אספקלריא שטנר 3 ירושלים להזמנת כרטיסים
למידע על ההצגה
יהודי ביערי טבת תשע"ח (‏2017/‏12/‏28)
12:00
אספקלריא שטנר 3 ירושלים להזמנת כרטיסים
למידע על ההצגה
שלום עולמיםכו טבת תשע"ח (‏2018/‏01/‏13)
21:00
בית מזיא רחוב מסילת ישרים 18 ירושלים להזמנת כרטיסים
למידע על ההצגה
איזו מדינה ?!כט טבת תשע"ח (‏2018/‏01/‏16)
20:30
אסםקלריא שטנר 3 ירושלים להזמנת כרטיסים
למידע על ההצגה
סוף הדרךא שבט תשע"ח (‏2018/‏01/‏17)
20:30
אספקלריא שטנר 3 ירושלים להזמנת כרטיסים
למידע על ההצגה
שלום עולמיםז שבט תשע"ח (‏2018/‏01/‏23)
21:00
בית מזיא רחוב מסילת ישרים 18 ירושלים להזמנת כרטיסים
למידע על ההצגה
המלבושיא שבט תשע"ח (‏2018/‏01/‏27)
21:00
בית מזיא רחוב מסילת ישרים 18 ירושלים להזמנת כרטיסים
למידע על ההצגה
שלום עולמיםכח שבט תשע"ח (‏2018/‏02/‏13)
20:30
בית מזיא רחוב מסילת ישרים 18 ירושלים להזמנת כרטיסים
למידע על ההצגה
איזו מדינה ?!כט שבט תשע"ח (‏2018/‏02/‏14)
20:30
אספקלריא שטנר 3 ירושלים להזמנת כרטיסים
למידע על ההצגה
המלבושב אדר תשע"ח (‏2018/‏02/‏17)
21:00
בית מזיא רחוב מסילת ישרים 18 ירושלים להזמנת כרטיסים
למידע על ההצגה
שלום עולמיםט אדר תשע"ח (‏2018/‏02/‏24)
21:00
בית מזיא רחוב מסילת ישרים 18 ירושלים להזמנת כרטיסים
למידע על ההצגה
סוף הדרךכג אדר תשע"ח (‏2018/‏03/‏10)
21:00
אספקלריא שטנר 3 ירושלים להזמנת כרטיסים
למידע על ההצגה
איזו מדינה ?!א ניסן תשע"ח (‏2018/‏03/‏17)
21:00
אספקלריא שטנר 3 ירושלים להזמנת כרטיסים
למידע על ההצגה
שלום עולמיםד ניסן תשע"ח (‏2018/‏03/‏20)
20:30
בית מזיא רחוב מסילת ישרים 18 ירושלים להזמנת כרטיסים
למידע על ההצגה