כל הופעות

שם ההצגהתאריךמקום
שברי לוחותכא מרחשון תש"ף (‏2019/‏11/‏19)
20:30
אספקלריא שטנר 3 ירושלים להזמנת כרטיסים
למידע על ההצגה
לולקע כה מרחשון תש"ף (‏2019/‏11/‏23)
21:00
אספקלריא שטנר 3 ירושלים להזמנת כרטיסים
למידע על ההצגה
שברי לוחותכח מרחשון תש"ף (‏2019/‏11/‏26)
20:30
מתנ"ס גוש עציון להזמנת כרטיסים
למידע על ההצגה
אי - זוגיכט מרחשון תש"ף (‏2019/‏11/‏27)
20:30
שבי שומרון להזמנת כרטיסים
למידע על ההצגה
איזו מדינה ?!א כסלו תש"ף (‏2019/‏11/‏29)
10:00
אספקלריא שטנר 3 ירושלים להזמנת כרטיסים
למידע על ההצגה
קרחת היא קדחתה כסלו תש"ף (‏2019/‏12/‏03)
20:30
אספקלריא שטנר 3 ירושלים להזמנת כרטיסים
למידע על ההצגה
אחי טובט כסלו תש"ף (‏2019/‏12/‏07)
21:00
אספקלריא שטנר 3 ירושלים להזמנת כרטיסים
למידע על ההצגה
קרחת היא קדחתיב כסלו תש"ף (‏2019/‏12/‏10)
20:30
אספקלריא שטנר 3 ירושלים להזמנת כרטיסים
למידע על ההצגה
יוסילי זמיריד כסלו תש"ף (‏2019/‏12/‏12)
20:30
היכל התרבות יד שטרית טבריה להזמנת כרטיסים
למידע על ההצגה
תלושטז כסלו תש"ף (‏2019/‏12/‏14)
21:00
אספקלריא שטנר 3 ירושלים להזמנת כרטיסים
למידע על ההצגה
איפה הכסףיט כסלו תש"ף (‏2019/‏12/‏17)
20:30
אספקלריא שטנר 3 ירושלים להזמנת כרטיסים
למידע על ההצגה
לולקעיט כסלו תש"ף (‏2019/‏12/‏17)
20:30
תקוע להזמנת כרטיסים
למידע על ההצגה
סוף הדרךכט כסלו תש"ף (‏2019/‏12/‏27)
10:00
אספקלריא שטנר 3 ירושלים להזמנת כרטיסים
למידע על ההצגה
תלושג טבת תש"ף (‏2019/‏12/‏31)
20:30
אספקלריא שטנר 3 ירושלים להזמנת כרטיסים
למידע על ההצגה
יוסילי זמירז טבת תש"ף (‏2020/‏01/‏04)
21:00
זארר בכר רחוב בצלאל 11 ירושלים להזמנת כרטיסים
למידע על ההצגה
יהודי ביערי טבת תש"ף (‏2020/‏01/‏07)
20:30
אספקלריא שטנר 3 ירושלים להזמנת כרטיסים
למידע על ההצגה
יוסילי זמיריא טבת תש"ף (‏2020/‏01/‏08)
20:30
תיאטרון רמת גן להזמנת כרטיסים
למידע על ההצגה
שלום עולמיםיד טבת תש"ף (‏2020/‏01/‏11)
21:00
זארר בכר רחוב בצלאל 11 ירושלים להזמנת כרטיסים
למידע על ההצגה
לולקעיז טבת תש"ף (‏2020/‏01/‏14)
20:30
אספקלריא שטנר 3 ירושלים להזמנת כרטיסים
למידע על ההצגה
קרחת היא קדחתכד טבת תש"ף (‏2020/‏01/‏21)
20:30
אספקלריא שטנר 3 ירושלים להזמנת כרטיסים
למידע על ההצגה
המלבושכח טבת תש"ף (‏2020/‏01/‏25)
21:00
בית מזיא רחוב מסילת ישרים 18 ירושלים להזמנת כרטיסים
למידע על ההצגה
ארבעה אבותה שבט תש"ף (‏2020/‏01/‏31)
10:00
אספקלריא שטנר 3 ירושלים להזמנת כרטיסים
למידע על ההצגה
תהיי יפה ותשתקיט שבט תש"ף (‏2020/‏02/‏04)
20:30
אספקלריא שטנר 3 ירושלים להזמנת כרטיסים
למידע על ההצגה
יוסילי זמיריג שבט תש"ף (‏2020/‏02/‏08)
21:00
זארר בכר רחוב בצלאל 11 ירושלים להזמנת כרטיסים
למידע על ההצגה
שלום עולמיםטו שבט תש"ף (‏2020/‏02/‏10)
20:30
בית מזיא רחוב מסילת ישרים 18 ירושלים להזמנת כרטיסים
למידע על ההצגה
שברי לוחותיט שבט תש"ף (‏2020/‏02/‏14)
10:00
אספקלריא שטנר 3 ירושלים להזמנת כרטיסים
למידע על ההצגה
איפה הכסףכג שבט תש"ף (‏2020/‏02/‏18)
20:30
אספקלריא שטנר 3 ירושלים להזמנת כרטיסים
למידע על ההצגה
שלום עולמיםכה שבט תש"ף (‏2020/‏02/‏20)
20:30
תיאטרון רמת גן להזמנת כרטיסים
למידע על ההצגה
קרחת היא קדחתכז שבט תש"ף (‏2020/‏02/‏22)
21:00
אספקלריא שטנר 3 ירושלים להזמנת כרטיסים
למידע על ההצגה
המלבושל שבט תש"ף (‏2020/‏02/‏25)
20:30
בית מזיא רחוב מסילת ישרים 18 ירושלים להזמנת כרטיסים
למידע על ההצגה
סוף הדרךז אדר תש"ף (‏2020/‏03/‏03)
20:30
אספקלריא שטנר 3 ירושלים להזמנת כרטיסים
למידע על ההצגה
איפה הכסףיא אדר תש"ף (‏2020/‏03/‏07)
21:00
אספקלריא שטנר 3 ירושלים להזמנת כרטיסים
למידע על ההצגה
אחי טוביז אדר תש"ף (‏2020/‏03/‏13)
10:00
אספקלריא שטנר 3 ירושלים להזמנת כרטיסים
למידע על ההצגה
שברי לוחותכה אדר תש"ף (‏2020/‏03/‏21)
21:00
אספקלריא שטנר 3 ירושלים להזמנת כרטיסים
למידע על ההצגה