מנויים

להזמנת כרטיסים לפי הצגות:

 • איזו מדינה ?!
 • שברי לוחות
 • תהיי יפה ותשתקי
 • סוף הדרך
 • בודד ברשת
 • שלום עולמים
 • ארבעה אבות
 • המלבוש
 • תלוש
 • יהודי ביער
 • אי - זוגי
אספקלריא - מנויים

להתעדכן בהנחות ובמבצעים במייל


להזמנת כרטיסים לפי תאריך:הצגות חדשות:
סל תרבות
 • קול שופר בירושלים
 • בעקבות האריה
 • סוף הדרך
 • הלילה שלפני
 • תלוש
 • אחים במחלוקת